Hızla değişen Dünyada değişime ayak uydurmak büyük öneme sahip. Değişim hareketini başlatmak istiyorsak değişime önce kendimizden ve çevremizden başlamalıyız.

Tasarım ve İnovasyon Liderliği ile Dönüşüm eğitimiyle kendinizi, kurumunuzu ve ekosistemi yakından tanımaya ve değişimi başlatmaya ne dersiniz?

tasarım ve inovasyon liderliği ile dönüşüm

EĞİTİMİN AMACI

Değişen Dünyaya adapte olmaya çalışan, yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar yapmak isteyen ve kurumlarda dönüşümü başlatmak isteyen kişilerin, bakış açılarını zenginleştirip etki alanlarını genişletirken, kendilerini, kurumlarını ve ekosistemi daha yakından tanımaları amaçlanmaktadır. Eğitim kapsamında dönüşüm hareketini başlatacak, destekleyecek, yaygınlaştıracak ve dönüşümü kalıcı kılacak yöntemler paylaşılmaktadır.

KATILIMCI PORTFÖYÜ

Tüm sektörlerden inovasyon, Ar-Ge, proje yönetimi, insan kaynakları, iş geliştirme ve pazarlama departmanları katılabilir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Genel Kavramlar

  • Tasarım ve Tasarımcı
  • Tasarımcının İlgi Alanı
  • İnovasyon Stratejisi
  • Stratejik Tasarım
  • İnovasyon Lideri ve Rolü

İnovasyon Liderliği ile Dönüşüm

  • Hazırlama Aşaması
  • Birlikte Oluşturma
  • Yerleştirme

Hedef ve Başarı

  • Sürdürülebilirlik Kavramı
  • Hedefe Ulaşmak

DÖNÜŞÜM AŞAMALARI