Netcom ve İletişim Sistemleri Tasarımı

Otomotiv ve kullanılan haberleşme sistemlerinin tüm alt sistemlerinin tasarımlarını ve entegrasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut olan iletişim sistemlerine UDS ve ISO-TP benzeri diyagnostik haberleşmelerini de eklemekteyiz.

  • 2D/3D Haberleşme Tesisatı Çizimi,
  • Hat Yüklerinin Optimizasyonu,
  • Diyagnostik Haberleşme Sistem Tasarımı,
  • CAN, LIN, Flexray, Otomotiv Eternet Gibi Yeni Nesil Haberleşme Veritabanı Hazırlanması,
  • Haberleşme Hatlarının İstatiksel Analizi,
  • İletişim Sisteminin Test ve Doğrulaması,
Akademik Yayınlar