Yeni bir ürünü tasarlarken ya da bir prosesi değiştirirken başarılı sonuçlar almak ve hata risklerini en aza indirmek gerekir. DFMEA çalışmalarının amacı; tasarımlardan başlayan tüm süreçleri analiz etmek ve gerekli iyileştirmeleri yaparak, mevcut veya olası hataları ve bu hataların nedenlerini belirleyerek yeniden oluşmalarını önlemektir.

DFMEA eğitimi

“Prevent & Detect The Cause Before The Failure Mode Occurs”

DFMEA Nedir?

DFMEA (Design Failure Modes and Effects Analysis – Tasarım Hata Türleri ve Etkileri Analizi); gerek ürün geliştirme gerekse üretim süreçlerinde risklerin belirli yöntemlerle analiz edilmesini ve bu analizlerden çıkan sonuçlara göre aksiyon alınmasını sağlayan analitik bir metottur.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. Gün Teorik Eğitim

 • Ürün/Tasarım Geliştirme süreci
 • DFMEA nedir?
 • Tarihçesi ve amacı, şirketlere getirdiği avantajlar
 • DFMEA planlaması
 • Ön hazırlıklar (Kalite Tarihçesi, Sınır Etkileşim Şeması (Boundary Diagram), Parametre Şeması ( P. Diagram))
 • DFMEA nasıl uygulanır?, ne zaman güncellenir?
 • Tasarım Doğrulama Planı
 • Kritik ve önemli karakteristikler ve teknik resme aktarılması

2. Gün Pratik Uygulama

 • Örnek bir alt sistemin belirlenmesi
 • Sınır Etkileşim Şeması çalışması ile sistemin/prosesin sınırları/kapsamı belirlenecek ve odaklanılan sistem ile komşu sistemlerin arasındaki iletişim ve bağlantı yöntemleri açıklığa kavuşturulması.
 • Parametre Şeması çalışması ile de sistemin girdileri, çıktıları, sistemi bozmaya çalışan gürültü faktörleri, tasarım/proses parametreleri ve hata modları belirlenmesi.
 • Konu üzerinde DFMEA uygulaması gerçekleştirilmesi
 • Sınır Etkileşim Şeması – Boundary Diagram Parametre Şeması – P.Diagram

SINIR ETKİLEŞİM ŞEMASI

Boundry Diagram

PARAMETRE ŞEMASI

P. Diagram