Literatür Araştırmaları

 • Araştırma konusunun sınırlarının tanımlanması,
 • Yeni araştırma konularının belirlenmesi,
 • Denenerek işe yaramayan yöntemlerin elenmesi,
 • Gelecek çalışmaların neler olabileceği ve kullanılabilecek yöntemlerin belirlenmesi

Araştırma kapsamında; Yayınlanmış makale ve bildiriler, kitap ve dergiler, sektör raporları ve tezler incelenir.

Çağrıların İncelenmesi

Ülkesel ve global ölçekte sektörlerin nereye yöneldiği ile ilgili bilgi verir.

 • Fon veren kurum ve kuruluşların Ar-Ge projelerine yönelik çağrıları içeren çalışma programlarının incelenmesi,
 • TÜBİTAK
 • Avrupa Birliği
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Tarım Bakanlığı

Standart ve Regülasyon Araştırmaları

 • Standart kuruluşlarının veri tabanlarından ve devlet kurum ve kuruluşlarının kütüphanelerinden ilgili teknolojiye ilişkin standart ve regülasyonların incelenmesi,
 • Bu kurum ve kuruluşların çalışma gruplarının raporlarının incelenmesi,
 • Standart ve regülasyonlara ilişkin revizyon önerilerinin incelenmesi
 • Yayınlanmış ve yayınlanması muhtemel konuların raporlanması

Web Tabanlı Araştırmalar

 • İnternette yayınlanan haberler, forumlar, bloglar, V-loglar, Google Trends, Google Analytics ve Anahtar Kelime Analizi Programlarının incelenmesi,
 • İnceleme sonucunda internet kullanıcılarının konuya ilgisinin belirlenmesi,
 • Öncü kurum ve kuruluşların güncel çalışmalarının takibi

Rakip Analizi

 • Amaçların yeniden tanımlanması
 • Uygun stratejilerin seçilmesi
 • İlgili teknoloji grubunda ileri gelen ülkelerin, bu ülkelerin sektör bazlı yaptıkları harcamaların, kurum ve kuruluşların Ar-Ge harcamalarının, yatırım yapılan ürün gruplarının belirlenmesi
 • Rakip listesinin oluşturulması
  • Yıllık raporlar,
  • Satış raporları,
  • Ciro bilgisi gibi kaynaklar incelenir.
  • Rakiplerin stratejik işbirlikleri tespit edilerek ilişki haritaları belirlenir.

Patent Araştırmaları ve Analizi

 • Ücretli ve ücretsiz veri tabanlarında yayınlanmış patent ve faydalı modeller araştırılır.
 • Hedef patent grubu belirlendiğinde yıla, ülkeye, başvuru sahibine, geçerliliğine ve anahtar kelimelere göre patent analizi yapılır ve analiz sonuçları yorumlanır.
 • En fazla referans alınan patentler belirlenir ve incelenir.