Araç Modelleme ve Simülasyon

Araçların gerçek kullanım şartlarını ve uyulması gereken standartları gözeterek testlerin sanal ortamda simüle edilmesini, doğrulanmasını, hataların ve iyileştirmeye açık noktaların önceden belirlenmesini sağlamaktayız. Ayrıca aracın hem mekanik hem de elektronik sistemlerinin sanal ortamda, ilgili alanlarda özelleşmiş yazılımlar ile modellenmesini ve simülasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

  • Enerji Tüketimi ve Performans Analizleri
  • MIL, SIL, HIL Doğrulama Testleri
  • Araç seviyesinde ve alt sistem/komponent bazında matematik modellerin oluşturulması
Akademik Yayınlar

Bir Geminin İzinde Helikopter Uçuş Benzetimi ve Pilot Performansları
USMOS 2017, E. ABDÜLHAMİTBİLAL, Ö.ERDOĞAN, N.ELBEYLİ