Etrafımızda görüp, imrenerek beğendiğimiz, yenilikçi ve yaratıcı bulduğumuz ürün, hizmet ve deneyim fikirlerinin nasıl geliştirildiğini merak ediyorsanız, hatta sizde yapmak istiyorsanız önce “Tasarım Odaklı Düşünme” yaklaşımını öğrenmelisiniz.

tasarım odaklı düşünme

KAVRAMLARIN NETLEŞTİRİLMESİ

Tasarım nedir?

Tasarımcı kimdir?

Bildiğimiz Tasarım ve Değişen Tasarım

Stratejik Tasarım Kavramını konuşalım

Ürün denilince ne anlıyoruz?

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE BİÇİMİ

Genel Tanımı

Temel Prensipleri

Süreci, Adımları ve Neler yapılmalı?

UYGULAMA

Tasarım Odaklı Düşünce Biçimiyle yapılan

çalışmalardan örnekler

Mini Workshop

EĞİTİMİN AMACI

  • Kurumlarda inovasyon kültürünün oluşturulmasına zemin hazırlayarak farklı disiplinlerin bir araya getirilmesi, ortak dil ve algı yaratılması
  • Problem çözme ve yaratıcı düşünme tekniklerinin ve adımlarının öğrenilmesi
  • Katılımcılara günlük hayatta ve profesyonel hayatta yaratıcı düşünme bakış açısının kazandırılması ve farkındalıkların arttırılması
  • Kurumlarda kollektif çalışma ortamının yaratılması
  • Stratejik tasarım ve düşüncenin öneminin kavranması
  • İnsanın tasarım sürecinin merkezine yerleştirilmesi ile empati yoluyla kullanıcı ihtiyaçlarının tamamlanması
  • Kurumlarda müşteriler, iş ortakları ve paydaşlar için değer yaratan yenilikçi fikirlerin üretilmesi
  • Fikirlerin projeye dönüşmeden önce temel seviyede doğrulanması ve projeye dönmesi sonrasındaki risklerin minimize edilmesi