Endüstriyel Tasarım

Hexagon Studio fikirden fiziksel modele kadar olan tüm tasarım faaliyetlerinde stratejik tasarım yaklaşımını kullanır. Yaratıcı tasarım çözümlerimiz ve tasarımlarımızın estetik nitelikleri, en güncel malzeme, teknoloji ve tasarım trendleri göz önüne alınarak, pazarlama ve satış sonrası faaliyetlerinin yanı sıra, doğrudan kullanıcılardan elde edilen veriler ışığında şekillendirilir. Ayrıca tasarımların uygunlukları da sürecin her aşamasında sürekli büyütülen bu veriler üzerinden değerlendirilir. Böylece öznel değil, nesnel değerlendirmeler ile karar verme süreci yaşanarak, ürünün özgünlüğü, yenilikçiliği ve başarısı garantilenir.

Bizim için tasarım, formun estetik niteliklerinin çok ötesinde bir kavram ve uğraştır. Ürünlerin bir markanın var oluşunun kaynağı olduğunu bilerek, markanın kimliği, hedefleri, stratejisi ile uyumlu ve bunlarla ilgili mesajları kullanıcılarına duruma göre açık ve üstü kapalı mesajlarla ulaştıran tasarımlar yaparız. Böylece markanın en etkili reklam aracı olarak gördüğümüz ürünlerini stratejik olarak kodlayarak kullanıcıya ulaşmasını sağlarız. Uyumlu ve doğru kodlanmış mesajlarla markanın bilinirliği, gücü, imajı ve değerine katkıda bulunan özgün, yaratıcı ve estetik tasarımlar yaparız.

Yaratıcı tasarım çözümleri ortaya çıkarırken ve yenilikçi ürünler tasarlarken, üzerinde bir çok çalışma yaparak kendi süreçlerimize ve karakterimize uygun bize özgü hale getirdiğimiz “Tasarım Odaklı Düşünme” prensipleriyle hareket ederiz. Bu şekilde süreçte her adımı rahatlıkla takip edilebilir, başarı oranları yüksek, stratejik uyumu olan, kullanıcı odaklı, ihtiyaçlara cevap veren ve uygunluğu ölçülebilir tasarımlar yaparız.

Akademik Yayınlar

Türkiye’de Tasarım
Anahtar Dergisi 2016, A.ZENGİN, N.YÖRÜK